Malta

Oficiální název:  Maltská republika
Hlavní město:    Valletta
Jazyk(y):           m­altština, angličtina (úřední), italština
Měna:                ­euro €
Časové pásmo/posun k ČR:
stejný čas jako v ČR

Nejoblíbenější destinace
Bugibba a Qawra, Cirkewwa, ostrov Gozo, Marfa, Mellieha, Sliema, St. Julians, Valletta

Cestování a cestovní doklady
Občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Nezletilé osoby cestující bez doprovodu na Maltu musí mít před zakoupením letenky/lodního lístku vyplněný formulář pro děti bez doprovodu; dítě musí být předáno přepravci k odletu/odplutí a musí být očekáváno při příletu/přistání.
Občané ČR cestující na Maltu motorovým vozidlem jsou povinni předložit a) osvědčení o technickém průkazu (pokud vozidlo neřídí držitel uvedený v technickém průkazu, mohou celníci na Maltě požadovat povolení držitele k řízení vozidla cizí osobou), b) mezinárodní řidičský průkaz a c) „zelenou kartu“ platnou pro Maltu.

Zdravotnictví a důležité kontakty
Zdravotní a lékařská péče je na velmi dobré úrovni. Mezi Maltskou republikou a ČR neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, proto se doporučuje sjednat před cestou adekvátní zdravotní připojištění.

Důležitá telefonní čísla
Záchranná služba:........196
Policie:.....­.............­......112
Hasiči:......­.............­......199
Pomoc motoristům:..­.....+356/21 242 2­22 / +356/21 442 422, +356/21 320 349 / +356/21 333 332

Nejbližší konzulární úřad
Honorární konzulát Maltské republiky
Malá Štupartská 7/634
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420/224 815 372, +420/224 815 377
Fax: +420/224 815 379

Zahraniční konzulární úřad
Honorární generální konzulát České republiky na Maltě
Honorary Consulate General of the Czech Republic
Pjazza Celsi 2,
NXR 03 Naxxar
Malta
Tel.: +356/21 413 893
Fax: +356/21 414 120

Podrobné informace o aktuálních podmínkách vstupu, bezpečnostní situaci, celních a devizových předpisech a doporučení turistům naleznete na www.mzv.cz (zdroj výše uvedených informací).

Pobytové zájezdy Malta

Nabízíme individuální pobytové zájezdy v hotelech kategorie 4* a 5*. Všechny uvedené zájezdy si můžete upravit podle vlastních potřeb.

pobytové zájezdy Malta
Firemní akce